Kennel Larhjelm

Strihåret dachshund for hele uka

Helsinki 2016!


Hyvä hyvä!!!!!

Published on 11/12/2016.

Lars Hjelmtvedt

Odderudveien 20, 3089 Holmestrand, Norway

+47 416 60 485 - lars@larhjelm.net